Poznań system its patronat

by

Inwestycja „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” była kontynuacją innego projektu, realizowanego również przy wsparciu ze środków unijnych. Realizację projektu rozpoczęto pod koniec 2010 roku. Koszt realizacji wynosił 16 275 577,14 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiło 12 425 509,27 zł. Inwestycja stanowiła kolejny etap usprawnienia systemu miejskiej komunikacji publicznej i zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze miasta.

Wśród funkcjonalności wdrożonych w ramach projektu były m.in.:

tablice dynamicznej informacji o komunikacji miejskiej,
e-kioski publicznej informacji o komunikacji miejskiej,
stacje systemu dynamicznego ważenia pojazdów.

Celami szczegółowymi projektu były przede wszystkim:

poprawa funkcjonalności systemu transportu publicznego przez system dynamicznej informacji pasażerskiej,
uruchomienie monitoringu ruchu pojazdów ciężarowych i udziału pojazdów przeciążonych,
poprawę bezpieczeństwa dróg i ulic Rzeszowa
poprawa dostępności systemu zarządzania ruchem.

Wykonane zadania przyniosły szereg korzyści. Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wyświetlają czas odjazdu najbliższego autobusu, stacjonarne e-kioski umożliwiają zakup biletów oraz doładowanie kart elektronicznych na nośnikach bezstykowych oraz umożliwiają całodobową informację pasażerską, natomiast wdrożenie systemu dynamicznego ważenia pojazdów spowodowało ograniczenie przemieszczania się pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk na oś lub ciężar całkowity, co w rezultacie ma pozytywny wpływ na ochronę dróg przed zniszczeniem i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Istotnie, wdrożone elementy systemu zrealizowały postawione cele – zwiększyła się dostępność komunikacji miejskiej przez dynamiczną informację pasażerską oraz e-kioski umożliwiające zakup biletu w każdej chwili i ograniczono przemieszczanie się zbyt ciężkich na osie, przez co zmniejszyła się eksploatacja miejskich dróg. Projekt zrealizowano z końcem 2015 roku.

Serwis Usługodawcy używa plików„cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Więcej o polityce prywatności.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego kamuixin.com usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top