Its patronatPodstawowe informacje dotyczące lokat terminowych

Podstawowe informacje dotyczące lokat terminowych

by

Według danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny to właśnie lokaty terminowe są najczęściej wybieranym produktem finansowym, jeśli chodzi o oszczędzanie kapitału. Mimo faktu, ż obecnie możemy skorzystać z wielu innych możliwości, ciągle najchętniej decydujemy się na lokaty. Warto zatem zastanowić się, czym właściwie są lokaty terminowe? Zgodnie z najbardziej ogólną definicją lokata terminowa to swego rodzaju umowa pomiędzy bankiem a jego klientem, która dotyczy zdeponowania w banku pewnej kwoty pieniężnej. Umowa ta dotyczy określonego wcześniej czasu. Na koniec umowy bank zobowiązany jest wypłacić klientowi nie tylko zainwestowany kapitał, ale także naliczone odsetki.

Lokaty bankowe możemy podzielić na krótkoterminowe, średnioterminowe lub długoterminowe. Te pierwsze dotyczą stosunkowo krótkich okresów, czyli 1-3 miesięcy. Lokaty średnioterminowe zakłada się przeważnie na pół roku, zaś długoterminowe na minimum 1 rok. Skoro już mówimy o terminie lokaty, warto podkreślić, że banki oferują nam zarówno lokaty odnawialne jak i nieodnawialne. Te pierwsze, jak łatwo się domyślić, po tym, jak upłynie ich termin, są po prostu zupełnie automatycznie odnawiane. W przypadku lokat nieodnawialnych natomiast sytuacja wygląda tak, że zainwestowane przez nas środki po upływie terminu lokaty zostają wraz z odsetkami przelane na wskazany przez nas rachunek bankowy.
Jeśli chodzi o oprocentowanie lokat, to nie należy ono do najwyższych ? zwykle wynosi około 4%, zdarzają się jednak oferty z oprocentowaniem wyższym, niższym zresztą też. Możemy wymienić choćby tzw. lokatę z Kuponem VIII oferowaną przez Idea Bank, której oprocentowanie wynosi aż 10% w skali roku. Od razu warto zaznaczyć, że oprocentowanie lokat nie stanowi jeszcze pełnej odpowiedzi na pytanie, jakie zyski osiągniemy. Musimy pamiętać naturalnie, że zyski z lokat bankowych obciążone są tak zwanym podatkiem Belki, czyli po prostu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Finalne zyski z lokaty może być dość trudno określić także w sytuacji, kiedy to zdecydujemy się na lokatę walutową lub z oprocentowaniem zmiennym.

Co zatem powinniśmy wziąć pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad założeniem lokaty bankowej? Jak wybrać te naprawdę najlepsze lokaty? Nie będzie to wcale trudne, jeśli przeanalizujemy jakiś rzetelny, aktualny ranking lokat. W ten sposób będziemy mogli szybko porównać oferty poszczególnych instytucji finansowych i przeanalizować oprocentowanie lokat, ich okres obowiązywania, konsekwencje przedterminowego zerwania umowy w różnych bankach.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top