Its patronatLokata dwuwalutowa – podstawowe informacje

Lokata dwuwalutowa – podstawowe informacje

by

Minusem standardowych lokat bankowych jest ich stosunkowo niskie oprocentowanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że typowe oprocentowanie lokat oscyluje zazwyczaj wokół 4%-5% w skali roku (jak podaje niejeden ranking lokat) i w dodatku jest pomniejszane o podatek Belki, to nie da się zaprzeczyć, że zyski z typowych lokat nie należą do szczególnie imponujących. Nie jest zatem niczym specjalnie zaskakującym, że klienci banków chętnie wybierają lokaty dające możliwość uzyskania większych zysków, nawet jeśli są one bardziej ryzykowne niż te typowe.

Jednym z ciekawszych sposobów inwestycji tego typu może być lokata dwuwalutowa, określa także mianem Dual Currency Deposit. Tego typu lokaty oferują nam np. Raiffeisen Bank i Bank BPH. Dla kogo lokaty tego typu mogą być interesujące? Jak już wspomnieliśmy, dla wszystkich, których standardowe oprocentowanie lokat nie satysfakcjonuje. Poza tym dla tych osób, które są zainteresowane inwestycjami w rynek walut (w zakresie wybranej przez siebie pary walutowej) i które są świadome ryzyka inwestycyjnego związanego z przewalutowaniem określonej kwoty pieniężnej.

Lokaty dwuwalutowe cechują się stosunkowo wysokimi kwotami minimalnymi inwestycji. W niektórych bankach jest to 25.000 zł, w wielu jednak kwota minimalna lokaty wynosi aż 100.000. wysokość kwot można jednak dość łatwo uzasadnić. Ostatecznie jeśli przewalutowanie ma przynieść zysk, konieczne jest zainwestowanie większego kapitału. Okres trwania lokaty jest bardzo różny ? może on trwać nawet tylko 3 dni (Raiffeisen Bank), maksymalny okres to przeważnie 12 miesięcy. Na lokatę wpłacamy kapitał w walucie bazowej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wypłacić go później w walucie wymiany.

Dlaczego lokaty dwuwalutowe są bardziej korzystne niż te standardowe? Już przy podpisywaniu umowy lokaty zauważymy na pewno, że ujmuje ona nie tylko kwotę wpłacanego kapitału, oprocentowanie, ale także obowiązujący kurs wymiany walut. Oprocentowanie lokat dwuwalutowych jest dlatego o tyle wyższe niż w przypadku lokat standardowych, że wlicza się do niego także wypłaconą przez bank premię za ponoszone przez inwestora ryzyko, która jest pomniejszona jedynie o marżę bankowa.

Warto pamiętać o jednym. Lokaty dwuwalutowe mogą przynieść naprawdę spore zyski. Jednak możliwe jest także, że poniesiemy straty, do tego może dojść, gdy dojdzie do jakiegoś kryzysu na rynku walutowym. W takim przypadku niestety nasz kapitał może się dość znacznie zmniejszyć i nawet wysokość odsetek z lokaty nie zrekompensuje nam tej straty.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top