Its patronatJak powinniśmy wypełnić wniosek o zwrot podatku z UK?

Jak powinniśmy wypełnić wniosek o zwrot podatku z UK?

by

Przykładowy sposób w jaki powinniśmy wypełnić ankietę, czy też wniosek o rozliczenie podatku z zagranicy nie jest łatwy w swojej konstrukcji. W zależności od kraju, jaki rozliczają biura podatków zagranicznych może się on różnic pod wieloma względami. Jak poprawnie wypełnić taki wniosek, aby móc w przyszłości cieszyć się należnym nam podatkiem z Anglii?

Wniosek o zwrot podatku Anglia zawiera między innymi takie elementy jak:

– prośbę o samodzielne nie dokonywanie wypełniania dokumentów podatkowych, które posiadamy w domu, lecz jedynie ich osobiste podpisanie w miejscach zaznaczonych przez biuro podatków zagranicznych;

– prośbę o to, aby umieszczenie podpisu było dokonane w sposób zbliżony do tego, którego dokonaliśmy na swoim dowodzie osobistym albo/lub paszporcie; w niektórych dokumentach zagranicznych o zwrot podatku Anglia ważne jest, aby swój podpis należy złożyć dwa razy;

Dane powinny zawierać jednak nie tylko dane osobowe, ale również dane telefoniczne i e-mailowe, jeżeli taka forma kontaktu nam odpowiada. Biuro podatków zagranicznych najczęściej prosi nas również o kserokopie dowodu osobistego – czasami również paszportu, ponieważ te dokumenty na późniejszym etapie odzyskiwania podatku z zagranicy będą mu potrzebne. Ponadto, istotną sprawą jest podanie numeru swojego konta bankowego oraz nazwy banku, w którym konto to posiadamy. Na ten rachunek, po otrzymaniu z urzędu podatkowego z zagranicy decyzji podatkowej prawdopodobnie otrzymamy należny nam podatek z Anglii. Czasami istotne jest również przedłożenie odpowiedniego dokumentu wydanego z banku, potwierdzającego posiadanie wskazanego rachunku bankowego. Zależy to jednak bezpośrednio od wytycznych angielskiego urzędu podatkowego.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top