Its patronatCzym jest niemiecki Kindergeld?

Czym jest niemiecki Kindergeld?

by

W ostatnim czasie po rozgłosie w sprawie Kindergeld przedstawionym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, zasiłek ten pozostał bardzo słynny. Odżyło zainteresowanie nim również w Polsce i to nie bez przyczyny, ponieważ chodzi o wiele setek euro, jakie każdego dnia może uzyskać pracownik z tytułu legalnej pracy na terenie Niemiec. Czym jest niemiecki Kindergeld i kto może go otrzymać?

W najprostszym wyjaśnieniu, Kindergeld to zasiłek rodzinny z Niemiec przyznawany na dziecko albo dzieci. Wypłacany jest on przez Niemiecką Kasę Świadczeń rodzinnych (z języka niemieckiego nazywaną Familienkasse). Jest to zasiłek na dzieci w wieku do 18 roku życia, lecz istnieją przypadki, w których Kindergeld może zostać przedłużony. Na przykład otrzymają go również dorośli, których dzieci nadal się uczą, aż do dwudziestego piątego roku życia. Ponadto, zasiłek rodzinny z Niemiec jest przedłużany na dziecko do ukończenia przez nie dwudziestego siódmego roku życia, w sytuacji, w której dziecko to ma pewien stopień lub grupę niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny z Niemiec (Kindergeld)?
Uprawnienia tego typu mają osoby, które rozliczają się z niemieckimi urzędami podatkowymi (z języka niemieckiego nazywanymi Finanzamt). Oczywiście osoby te muszą mieć pod swoją opieką (albo opieką współmałżonka) dzieci lub dziecko, na które przyznawane jest to świadczenie. O zasiłek rodzinny z Niemiec starać się mogą osoby pracujące legalnie w tym kraju (czyli przykładowo na umowę o pracę, jak również pracownicy kontraktowi, tymczasowo pracujący w Niemczech), a także osoby, które prowadzą w Niemczech własną działalność gospodarczą (z niemieckiego tzw. Gewerbe). Wysokość świadczeń może być naprawdę wysoka, więc w każdym przypadku warto się o nie starać.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top